ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. เงื่อนไข

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ สามารถเข้าถึงได้จาก https://th.bgetutor.com คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ และตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อตกลงกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ คุณจะถูกห้ามมิให้เข้าถึงไซต์นี้ เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

2. ใช้ใบอนุญาต

ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดสำเนาของเอกสารหนึ่งชุดบนเว็บไซต์ของ สารานุกรม ชั่วคราวสำหรับการดูส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้ คุณไม่สามารถ:

การดำเนินการนี้จะทำให้ สารานุกรม ยุติการทำงานเมื่อละเมิดข้อจำกัดใดๆ เหล่านี้ เมื่อมีการยุติ สิทธิ์ในการดูของคุณจะถูกยกเลิกด้วย และคุณควรทำลายสื่อที่ดาวน์โหลดใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของข้อกำหนดในการให้บริการเครื่องสร้าง

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ สารานุกรม มีให้ "ตามที่เป็น" สารานุกรม ไม่รับประกัน จะแสดงหรือโดยนัย ดังนั้นจึงปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ สารานุกรม ไม่ได้ให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าวหรือไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

สารานุกรม หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ สารานุกรม แม้ว่า สารานุกรม หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์นี้จะได้รับแจ้ง โดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. การแก้ไขและ Errata

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ สารานุกรม อาจรวมถึงข้อผิดพลาดทางเทคนิค การพิมพ์ หรือภาพถ่าย สารานุกรม จะไม่สัญญาว่าเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน สารานุกรม อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สารานุกรม ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆ ในการอัปเดตเนื้อหา

6. ลิงก์

สารานุกรม ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การมีอยู่ของลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย สารานุกรม ของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

สารานุกรม อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับปัจจุบัน

8. ความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ สารานุกรม จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของขวานโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย